Wi-Fi Güvenliği
  • Wi-Fi Güvenliği  bağlantıları kişisel verilerini korumada önemli bir unsurdur. WPA2 kullanan bir Wi-Fi ağı, ağınız üzerinden seyahat ederken iletişimler için güvenlik (kimlerin bağlanacağını kontrol edebilirsiniz) ve gizlilik (başkaları tarafından yayınlar okunamıyor)...

    28/12/2017 0 1,449
  • Wi-Fi Güvenliği: WPA2-AES, WPA2-TKIP veya Her ikisini mi kullanmalısınız? Birçok yönlendirici, seçenek olarak WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) ve WPA2-PSK (TKIP / AES) sağlar. Yanlış seçerseniz, yavaş, daha az güvenli bir...

    23/11/2017 0 5,756